Нашият депутат!

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА

Родена на 3 юли 1949 г. в Якоруда. През 1972 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, а през 1983 г. специализира в Икономическия институт при БАН и получава степен доктор на икономическите науки. Г-жа Масларова е старши научен сътрудник,била е  преподавател в Тракийски университет – Стара Загора. Владее руски език. През 1989-1990 г. Емилия Масларова работи като старши научен сътрудник и завеждащ секция в Министерството на икономиката и планирането. От 1990 до 1991 г. е министър на заетостта и социалните грижи, а през 1992 г. е председател на Демократичния съюз на жените. В периода 1995-1997 г. Емилия Масларова е директор на Агенцията за чуждестранна помощ.  През 2001-2005 г. е заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика и член на Комисията по здравеопазване към Народното събрание. От август 2005 г. Емилия Масларова поема поста на министър на труда и социалната политика в правителството на Сергей Станишев. Депутат от БСП в 38-мо, 39-то  Народно събрание. Депутат в 41-то народно събрание, избрана с листата на Коалиция за България от област Хасково!