Изпълнително Бюро

 

Пламен Минчев Панев – председател

37 г., висше, магистър публична администрация

Тодор Митев Тодоров – зам.председател

50, висше образование, история

Сашо Вълков Спасов – зам.председател

57 г.,висше образование филология

Татяна Димитрова Димитрова  – зам.председател

30 г.висше образование филология

Πредседател на МО

Иван Желязков Караиванов  – орг.секретар

54 г. висше образование минерални технологии

 

Ангел Георгиев Георгиев – орг. секретар

38 г,висше,стопанско управление

 

Хубен Господинов Пончев – орг.секретар

56г., средно специално образование ,

кмет на с. Странско

Койчо Николов Вълчев -член на ИБ

65 г., висше, икономика

Красимир Господинов Колев – член на ИБ

47 г., висше образование,

инженерна физика и химични технологии