Членове на партиен съвет

Виолета Русева Желева

народен представител в 44-то НС

Галя Сашева Спасова
 Димитър Стоянов Петров

 Доника Генчева Ташева
 Здравко Стефанов Петков
 Иван Пенков Ганев

Председател на БАС

 Надежда Николова Андреевска
 Недялко Тодоров Бялков
 Румяна Атанасова Димитрова
svetoslav-hristov
 Светослав Христов Христов

 Тилчо Тенев Тилев 

Председател на ветераните в БСП

 Христо Иванов Петков